Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Hac Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri


 
a) Hac ibadetinin dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılması için gerekli tedbirleri almak.
b) Hac kayıtları, hacca gideceklerin belirlenmesi ve hac seyahati ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) Hacı adaylarının Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Cidde ve Meşair iskan ve intikalleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve ihtiyaç duyulan yerlerde rehberlik ve irtibat büroları açmak.
ç) Hac organizasyonunda görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
d) Başkanlık yurt dışı teşkilatınca düzenlenen hac organizasyonlarının Suudi Arabistandaki iş ve işlemlerini yürütmek.
e) Ülkemiz hac kontenjanının 11/10/2011 tarihli ve 2011/2347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda belirlenen oranda Başkanlık ve acentelere taksimini iller bazında yapmak.
f) Hacda vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dönemeyenlerin iş ve işlemlerini takip etmek.
g) Suudi Arabistan hac mevzuatını takip etmek ve gerekli protokolleri hazırlamak. 
ğ) Hac organizasyonunun yurt içi ve yurt dışı safahatı ile ilgili arşiv ve dokümantasyon oluşturmak ve yıllık hac raporunu hazırlamak.
h) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
​​​