Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri


a) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun sekretarya işlerini yürütmek ve alınan kararların uygulanmasını takip etmek.
 
b) Hac ve umre için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımı, malzemelerin muhafazası ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu konularda Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği yapmak.
 
c) Hac ve umre hizmetleriyle ilgili her türlü tahsilat, harcama ve muhasebeleştirme iş ve işlemlerini takip etmek.
 
ç) Hac ve umre seyahatleri için gerekli ulaşım araçlarını temin etmek.
 
d) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde kullanılan taşıtlar ile araç ve gereçlerin hizmete hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
 
e) Hac ve umre yolcularının eşyalarının ülkemize nakline ilişkin yurt içinde ve yurt dışında yürütülen hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 
f) Suudi Arabistana gönderilecek ambulans, ilaç, tıbbi ve diğer malzemeler ile bunları götürecek araç ve personelin iş ve işlemlerini takip etmek.
 
g) Seyahat acentelerince düzenlenen hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilmek üzere tespit edilen personelin acentelere göre planlama ve dağıtımını yapmak.
 
ğ) Seyahat acentelerince yatırılacak teminat ve hizmet bedellerinin takibini yapmak ve bu konuda Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapmak.
 
h) Seyahat acentelerinin uyması gereken usul ve esasları belirleyerek Bakanlıklararası Hac ve Umre Kuruluna sunmak.
 
ı) Seyahat acenteleri hakkında hazırlanan denetim raporlarını değerlendirmek ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kuruluna sunmak.
 
i) Suudi Arabistanda kullanılan demirbaş eşyaların, her yıl sayımını yaptırmak ve korunmasını sağlamak.
 
j) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.​