Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığının görevleri

Umre Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri:
 
 
a) Umre programları düzenlemek, umre ibadetinin dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılması için gerekli tedbirleri almak.
 
b) Umre kayıtları, kafile planlamaları ve uçak programlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 
c) Suudi Arabistanda işbirliği yapılacak umre şirketlerini belirlemek.
 
ç) Umreye giden vatandaşlarımızın Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Cidde iskan ve intikalleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
d) Umre organizasyonlarında görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
e) Başkanlık yurt dışı teşkilatınca düzenlenen umre organizasyonlarının Suudi Arabistandaki iş ve işlemlerine yardımcı olmak.
 
f) Umrede vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dönemeyenlerin iş ve işlemlerini takip etmek.
 
g) Umre organizasyonlarının yurt içi ve yurt dışı safahatı ile ilgili arşiv ve dokümantasyon oluşturmak ve yıllık umre raporunu hazırlamak.
 
ğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.​