Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanlığının görevleri
a) Hac ve umreye gidecek vatandaşlar ve görevlilerin eğitimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yurt içinde ve yurt dışında kurs, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek ve uygulamayı takip etmek.
 
b) Hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilecek personelin seçimine yönelik yapılacak olan sınav işlemlerini yürütmek.
 
c) Hac ve umrenin bir eğitim süreci ve ibadet olma özelliğini dikkate alarak ilgili birimlerle işbirliği içerisinde eğitim ve irşat stratejileri belirlemek, irşat plan ve programları hazırlamak.
 
ç) Hac ve umre ile ilgili yazılı ve görsel yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, bunlarla ilgili arşiv oluşturmak.
 
d) Hac ve umre organizasyonları hakkında verilen raporları değerlendirmek ve gereğini yapmak.
 
e) Hac ve umre organizasyonuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılacak toplantı, ziyaret ve diğer etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
f) Hac ve umre hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
 
g) İlgili birimlerle işbirliği yaparak Hac ve Umre Eğitim Merkezleri açılmasını sağlamak ve buralardaki eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.  
 
ğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.