Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
08.07.2018

Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla, 2018 yılı Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı...

​​

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2018 yılı Hac organizasyonunda görev yapacak kafile başkanları için düzenlenen “Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısına” katıldı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,   on binlerce vatandaşı, Ravzay’la, Beytullah’la, Arafat’la buluşturmak için büyük bir özveri ile son hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Başkan Erbaş, Hac ibadetinin sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran mübarek bir yolculuk olduğunu belirterek, “Bu kutsal yolculukta amaca ulaşabilmek, manevi dünyamıza yeni ufuklar katabilmek, hayatımızdaki güzellikleri çoğaltabilmek, için zihnen, fikren, kalben hazır olmak gerekmektedir. Bu hazır oluş için ise hem vatandaşlarımız hem de kendimiz açısından en büyük sorumluluk yine bizlere düşmektedir” dedi.

Hacı adaylarının ibadetlerini eksiksiz yapmaları ve hac organizasyonunun başarılı olması açısından kafile başkalarının büyük bir özveri ile çalışacaklarına inancının tam olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, “Kafile başkanı, organizasyonu idare eden bir lider, İslam’ı anlatan bir tebliğci, Allah’ın misafirlerine hizmet eden bir gönül eridir” ifadelerini kullandı.

Hac ibadetinin, özlem, duygu ve heyecan açısından dolu dolu yaşadığı gibi şuur ve idrak açısından da aynı düzeyde istifade edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Erbaş, konuşmasında şu başlıklara değindi;

“Hac, müminin iç dünyasına yaptığı muhasebe ekseninde bir yolculuktur”

Haccı anlama açısından bu ibadetin birbirini tamamlayan üç boyutu olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız ve hacılarımızla görüştüğümüz il andan itibaren ayrılacağımız vakte kadar özellikle bu üç boyutu hacılarımıza ifade etmeye çalışacağız. Bunlardan birincisi bireysel boyuttur. Hac yolcusunun ya da hacı adayının bizzat kendisiyle, kalbiyle ilgili yönüdür. Müminin iç dünyasına doğru yaptığı muhasebe, nedamet, tövbe, azim ve kararlılık ekseninde bir yolculuktur. Kendiyle, kalbiyle, nefsiyle, hayatıyla yüzleşmesini sağlamalıyız. Haccı mebrur kılan, günahlardan arındıran ve cenneti kazandıran müjdenin önemli bir boyutu budur. Bu manada hac ibadetinin, rehberlik ettiğimiz kardeşlerimizin kalbinde kalıcı güzellikler bırakması, kalplerini ve niyetlerini varoluş gayesi ile bütünleştirmelerini sağlaması için gayret edeceğiz.

“Hac, kardeşlik, dayanışma, paylaşma gibi değerlerin tahkim edildiği bir yolculuktur”

İkinci boyut onların sosyal olarak yapmaları gereken hususlar, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, hoşgörü, sabır gibi değerlerin ve güzel ahlakın hac münasebetiyle tahkim edilmesi…

Bizler biliyoruz ki, İslam güzel ahlaktır. Mümin elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Kendisi için istediğini başkası içinde istemeli, kendisi için arzu etmediğini başkası içinde arzu etmemelidir. Müminler bir tarağın dişleri gibi yan yana ve bir binanın tuğlaları gibi omuz omuza olmak zorundadır. Haccın iman ile ahlakı bütünleştiren bir ibadet olarak hayatı tanzim etmesi adına gayret göstermemiz gerekiyor.

“Hac, Büyük iman ailesinin bütün fertlerinin bir araya geldiği mahşeri buluşmadır”

Üçüncüsü evrensel boyuttur. Hac adeta ümmetin her yıl iman ve tevhid ekseninde buluştuğu, kardeşlik kongresidir. Hac evrensel bir şuurun yaşanmasıdır. Büyük iman ailesinin bütün fertlerinin bir araya geldiği mahşeri buluşmadır. Fikir ve şuur boyutunda haccı tam manasıyla anlayabilmek için bu üç boyutu birbirinden ayırmamak gerekir; bireysel boyut, sosyal boyut ve evrensel boyut.

“İrşad ve tebliğde nebevi metodun bütün inceliklerine riayet etmeliyiz”

Başkan Erbaş, Hac ibadetinin içindeki her uygulamanın Müslümanların hayata, eşyaya, ahlaka bakışını ifade eden çok büyük manalar taşıdığını kaydetti.

Kafile başkanının hacı adaylarına güven vermesinin oldukça önemli olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Bu tanışıklık ve güven bir gönül bağının kurulmasına vesile olacak, hacı adayını irşada hazır hale getirecek ve muhtemel zorlukların daha kolay aşılmasına vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, hac süresinin tamamını tebliğ ve bilgilendirmek için önemli bir fırsat olduğuna işaret ederek, “İrşad ve tebliğde hikmet, güzel söz, nezaket, sabır, anlayış gibi nebevi metodun bütün inceliklerine ve ilkelerine riayet etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Hep beraber Allah’ın misafirlerinin hem kalbini hem aklını doyurmak için çalışacağız” diyen Başkan Erbaş, “Her “Lebbeyk! Allahümme Lebbeyk…” nidasıyla dudaklarda Allah’a teslimiyetin yankısı, gözlerde O’na layık bir kul olabilmenin pırıltıları olacak. Her hacımızın arınmış, temizlenmiş, şuurlanmış ve bilinç tazelemiş olarak yeni bir hayata başlama azmi ile dönmesi için gayret edeceğiz” diye konuştu.

“Her kafilede bir kadın irşat görevlisi bulunacak”

Başkan Erbaş, her kafilede bir kadın irşat görevlisinin bulunduğunu ve onların kadın hacı adaylarına yönelik özel irşat programları yapacaklarını kaydetti.

Başkan Erbaş, Hacda görevli olanların asıl sevabı ve arınmayı Allah’ın misafirlerine hizmet etmekten kazanacakları değerlendirmesinde bulunarak, “Hac yolcusu, Hak yolcusudur. Rahmanın misafirleri olduğumuzu ve Rahman’ın misafirlerine hizmetle yükümlü olduğumuzu asla unutmayalım” dedi.

“Hac ibadeti için zihnen, kalben, ruhen ve ilmen bir hazırlık yapılmalı”

Hac ibadeti için zihnen, kalben, ruhen ve ilmen bir hazırlık yapılması gerektiğini hatırlatan Başkan Erbaş, “Öncelikle işe kendimizden başlayarak kendimizi zihnen, kalben, ruhen, ilmen hacca hazırlamalıyız. Ondan sonra hac ibadetinde kendilerine rehberlik edeceğimiz ve birlikte ibadet edeceğimiz hacı adaylarını kalben ve ruhen bu ibadete hazırlamalıyız” diye konuştu.

Başkan Erbaş, bir kişinin hac organizasyonunda birçok kere görev yapmış olsa dahi ilk seferki heyecanı, dikkati, titizliği asla elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Başkan Erbaş, 2018 yılı hac organizasyonun her kademesinde görev alacak olan bütün personele kolaylıklar ve başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç de katıldı.​